Odvoz kuchyňských lapolů


Tukový lapol - odpadní jímka, která zabraňuje úniku tuků a olejů z kuchyňských provozů do kanalizace. Je velmi důležité zabránit úniku tuků do kanalizace! Pokud se dostávají tuky do kanalizace, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později dojde k neprůchodnosti a jejímu ucpání. A problém je na světě. Nezanedbávejte pravidelný servis a čištění tukových lapolů pohodlně se tak vyhnete těmto problémům.


Nezanedbávejte pravidelný servis a čištění tukových lapolů


Při servisu tukového lapolu odsajeme celý obsah sací cisternou. Pomocí tlakové vody a ekologického odmašťovacího přípravku ošetříme jeho stěny a celý lapol prohlédneme po technické stránce. Nátok a odtok odlučovače tuků se pročistí tlakovou vodou, aby bylo docíleno maximální průchodnosti kanalizačního potrubí.

Při pravidelném servisu tukového lapolu a jímek našim zákazníkům GARANTUJEME vyhovující limity pro vypouštění odpadních vod z lapolu. Součástí našeho servisu je zpracování a vedení Provozního deníku zdarma.


call-banner

Doporučujeme provádět čištění tukových lapolů pravidelně - minimálně 1x až několikrát ročně, ideálně dle platného provozního řádu, předejdete tak dalším problémům jak provozním, tak legislativním. 

Odvoz kuchyňských lapolů