Informace pro zákazníky


Jak to vše probíhá

Objednání vývozu jímky - (fekální, tukové či jiné) je možné následujícími způsoby:

  •  telefonicky nebo SMS na čísle 606861579
  • prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách
  • e-mailem na adrese: firma.feko@seznam.cz
  • vzkazem či zprávou na našem facebooku
  • je možnost také trvalé či roční objednávky, kdy nemusíte nic hlídat, o nic se starat, my vše pohlídáme za vás

Na základě vaší objednávky si spolu dohodneme datum a čas, kdy k vám přijedeme.


USCHOVÁVEJTE DOKLADY OD VÝVOZU VAŠICH ODPADNÍCH JÍMEK

V rámci služby čištění jímek provádíme

  • přistavení fekálního vozu
  • vývoz septiku, fekální jímky, žumpy či tukového lapolu
  • vyčištění od sedimentů
  • posouzení aktuálního stavu
  • odvoz a likvidace fekálií

Odvoz fekálií provádíme vlastním cisternovým vozem o objemu 3500 litrů a postupujeme dle zákona o nakládání s odpady č.254/2001 sb.


Jak se tato služba platí

Vývoz jímek od soukromníků se platí v hotovosti.  Čištění tukových lapolů a vývoz odpadních vod od fyzických osob a právnických subjektů je možno hradit i na základě vystaveného daňového dokladu, pokud s tím obě strany souhlasí. Jsme plátci DPH.


Co potřebujeme od vás

Od vás potřebujeme zajistit volný přístup – příjezd k jímce. Zajistit děti a domácí zvířata tak, aby nemohlo dojít k jejich úrazu.  Pro případ potřeby rozředit obsah jímky připravte hadici ke studni nebo jiný zdroj vody, je-li to u vás možné. Po ukončení práce uhraďte celkovou cenu našemu řidiči. Pokud máme spolu odsouhlasenou platbu fakturou, potvrďte řidiči zakázkový list a doplňte fakturační údaje.

NAŠE SLUŽBY

Odvoz odpadních vod     Odvoz kuchyňských lapolů

Čištění mobilních WC     Odvodňování výkopů


KONTAKTNÍ INFORMACE

FEKO - Iva Rudá

Tyršova 274, Zdounky, 768 02

Česká republika

+420 606 861 579

firma.feko@seznam.cz

Image