Odvodňování výkopů


Podzemní voda je nepřítelem při výkopových pracích, výstavbě základových jam a stavbě konstrukcí nebo základů pod úrovní terénu. Snižování úrovně hladiny podzemní vody pod potřebnou kótu se provádí odvodňováním

Odvodňování může být

  • trvalé

  • dočasné

Trvalé odvodnění podzemního prostoru je technicky i finančně náročné a navíc vždy představuje citelný zásah do režimu vodního prostředí. Proto se častěji provádí dočasné snížení hladiny podzemní vody, a to buď studnami, nebo vakuovým čerpáním – jehlofiltry. Oba způsoby jsou v provozu pouze po dobu trvání stavebních prací a po jejich ukončení je opět obnoven původní vodní režim. Studny jsou vrty vystrojené obsypem a zárubnicí. Jsou umístěny tak, aby depresní křivky snížené hladiny podzemní vody probíhaly pod úrovní nejhlubšího výkopu.


call-banner

V zastavěném území je třeba posoudit dopad snížení hladiny podzemní vody na sedání okolních objektů a celkovou stabilitu.

Odvodňování výkopů